Umowa serwisowa

Utrata danych lub uszkodzenie sprzętu komputerowego związanych z działalnością firmy stanowi zapaść informacyjną, która w konsekwencji doprowadzić może do poważnych kłopotów, dlatego polecamy podpisanie z nami umowy serwisowej która gwarantuje sprawne działanie komputerów w Państwa firmie a w przypadku awarii niezwłoczne jej usunięcie poprzez szybką interwencję naszych fachowców. Wszystkim klientom indywidualnym i instytucjonalnym proponujemy nową formę serwisowania sprzętu komputerowego jaką jest umowa na stałą opiekę serwisową:

Zawarcie stałej, lub okresowej umowy serwisowej oznacza dla Państwa:

– gwarantowaną szybkość reakcji serwisu w przypadku awarii

– okresowy przegląd, kontrolę i gruntowną konserwację sprzętu, oprogramowania i sieci z częstotliwością określoną w umowie

– bezpłatną wymianę uszkodzonych części

– aktualizację oprogramowania wg zaleceń producenta

– stałą opiekę nad bezpieczeństwem danych

– okresową archiwizację danych

– nieprzerwaną profilaktykę i audyt zabezpieczeń 

– bezpłatny transport uszkodzonego sprzętu do serwisu

– prowadzenie pełnej dokumentacji serwisowej sprzętu

– stałą pomoc zdalną

– bieżące raporty stanu technicznego sprzętu i informacje dot. koniecznych modyfikacji

– pomoc i konsultacje w projektowaniu planów rozwoju systemu informatycznego Państwa firmy

– bezpłatny dojazd do Klienta

Zryczałtowana opłata pozbawiona jest dodatkowych, wysokich, pozapłacowych kosztów zatrudnienia etatowych pracowników

logo_draft